OBJEKTIVAT

Ky projekt synon në promovimin e simboleve të rëndësishme me interes kulturor në zonën ndërkufitare Greqi-Shqipëri, që përbëjnë  pika referimi të trashëgimisë kulturore: të teatrit Antik të Dodonës dhe të teatrit Antik të Foinikes. Dhe më tej, një pjesë e projektit synon në mbrojtjen e të dy teatrove nëpërmjet realizimit të operacioneve speciale  në  ambjentret e të dy monumenteve.

Nëpërmjet zhxillimit të aktiviteteve paralele dhe tël përbashkëta në të dy anët e kufirit, projekti synon mbrojtjen dhe promovimin e vlerave kultorore dhe turistike e monumenteve të rajonit dhe në fuqizimin e turizmit kulturor.

MileSTONES ka objektiva të veçanta si:

  • Mbrojtja dhe ruajtja e burimeve kulturore të rajonit ndërkufitar me përdorimin e sistemeve të reja teknologjike explotative.
  • Promovimi dhe nominimi ndërkombëtar i teatrove antike të Dodonës dhe Finiqit
  • Krijimi i lidhjes të të dy siteve arkeologjike dhe modulimi i një rrjeti tematik të pikave kulturore të interesit.
  • Krijimi i një rrjeti bashkëpunimi midis institucioneve të lidhura me kulturën në Greqi dhe në Shqipëri,

Forcimi i tërheqshmërisë dhe i identitetit turistik të rajonit ndërkufitar.